VMC benadrukt haar groene imago

Zonne-energie, hergebruik van restwarmte, milieuvriendelijk koelen, recycling van grond- en hulpstoffen, elektrisch vervoer: ziehier de meest opvallende aspecten die het groene imago van VMC bepalen.

Maar ook minder opvallende maatregelen bepalen mede dit imago. Zo laat VMC bij investering- en aankoopbeslissingen op het gebied van huisvesting, machines, uitrusting, grondstoffen en hulpmaterialen de milieuaspecten daarvan een belangrijke rol meespelen.

Om dit groene imago kracht bij te zetten hebben de lopende advertenties in de vakbladen een nog sprekender groene kleur meegekregen.