Al vanaf haar oprichting heeft de onderneming VMC zich sterk bewust getoond van haar verantwoordelijkheden jegens haar medewerkers, de eindigheid van voorraden grondstoffen en energiebronnen, en de kwetsbaarheid van onze planeet aarde in zijn algemeenheid.

Als werkgever verstrekt zij daarom boven de geldende regels en normen alle mogelijke veiligheids-, beschermings- en hulpmaterialen aan haar werknemers om veilig en aangenaam te kunnen werken. Bovendien zorgt zij al jaren voor een optimaal werkklimaat. Zo is er, bijvoorbeeld, een state-of-the-art luchtverversingssysteem geïnstalleerd dat de restwarmte van de lasersnij-installatie gebruikt voor de verwarming van de gehele fabriek.

Intelligente software met nauwgezette, menselijke nacontrole wordt al jarenlang ingezet om het vrijkomen van restmateriaal en afval tijdens het productieproces tot een minimum te beperken. En wat er noodzakelijkerwijs vrijkomt, wordt gerecycled.

De begin 2019 gereedgekomen nieuwbouw, waarheen het gehele bedrijf verhuisd is, is natuurlijk volledig voorzien van LED-verlichting. Daar bovenop wordt waar dat zinvol is automatische in- en uitschakeling toegepast.

In de zomermaanden wordt een prettig werkklimaat gerealiseerd door de aangevoerde buitenlucht op natuurlijke wijze te koelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het verschijnsel dat bij het verdampen van water warmte aan de omgeving onttrokken wordt. Voordeel daarvan is dat er geen koudemiddel nodig is (adiabatisch koelen).  Dit systeem kent ook, anders dan koelen via een traditionele airconditioning, nauwelijks energieverbruik.

In 2020 is een installatie van zonnepanelen in gebruik genomen. Op het dak van de fabriek zijn 7.612 panelen aangebracht. Het piekvermogen bedraagt 2.359.720 Watt.

De netto resultaten van deze PV-installatie zijn: 1 januari – 19 juni 2024 ( 2023 | 2022 | 2021 ):

  • opgewekte elektriciteit: 914.324 kWh ( 2.124.432 | 2.353.432 | 2.110.903 )
  • dagrecord: 5 juni – 13.857 kWh ( 3 jun-15.269 | 22 jun-15.777 | 13 jun-16.013 )
  • groene stroom voor het gemiddeld jaarlijks verbruik van: 323 huishoudens ( 751 | 832 | 746 )
  • vermeden CO₂-uitstoot: 508.364 kg ( 1.181.184 | 1.308.508 | 1.173.662 )
  • aantal bomen dat een jaar lang moet groeien voor hetzelfde effect: 23.105 ( 53.684 | 59.471 | 53.343 )
VMC