Waarom VMC
Mission statement-visie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord!

Contact formulier

Al vanaf haar oprichting is de onderneming VMC zich sterk bewust van haar verantwoordelijkheden jegens haar medewerkers, de eindigheid van voorraden grondstoffen en energiebronnen en de kwetsbaarheid van onze planeet aarde in zijn algemeenheid.

Zo verstrekt zij als werkgever boven de geldende regels en normen alle mogelijke veiligheids-, beschermings- en hulpmaterialen aan haar werknemers om veilig en aangenaam te kunnen werken. Bovendien zorgt zij al jaren voor een optimaal werkklimaat door, bijvoorbeeld, een state-of-the-art luchtverversingssysteem dat tevens de restwarmte van de lasersnij-installatie gebruikt om de werkplaats te verwarmen.

Intelligente software met nauwgezette, menselijke nacontrole wordt al jarenlang ingezet om het vrijkomen van restmateriaal en afval tijdens het productieproces tot een minimum te beperken. En wat er noodzakelijkerwijs vrijkomt, wordt gerecycled.

De begin 2019 gereedgekomen nieuwbouw, waarheen het gehele bedrijf verhuisd is, is volledig voorzien van LED-verlichting met, waar zinvol, automatische in- en uitschakeling.

In de zomermaanden wordt een prettig werkklimaat gerealiseerd door de aangevoerde buitenlucht op natuurlijke wijze te koelen, gebruikmakend van het verschijnsel dat bij het verdampen van water warmte aan de omgeving onttrokken wordt. Voordeel daarvan is dat er geen koudemiddel nodig is (adiabatisch koelen) en het energieverbruik slechts een fractie is van wat er bij koelen via een traditionele airconditioning-installatie verbruikt zou worden.

Op 20 februari 2020 is rond negen uur in de ochtend een op het dak van de werkplaats aangebrachte installatie van bijna 8.000 zonnepanelen met een vermogen van 2,5 Megawatt in gebruik genomen. Sinds de ingebruikname is tot en met 29 maart jl. 199.477 kWh opgewekt, voldoende om het gemiddeld jaarverbruik van zo’n 70 huishoudens te dekken. Het dagrecord dateert van 24 maart: 10.384 kWh.

VMC